There are no translations available.

Łatwy montaż

Po wykopaniu lub wywierceniu otworu przy pomocy świdra, umieszczamy w nim studzienkę na takiej głębokości, by wieńcząca ją kratka była zrównana z poziomem gruntu. Przestrzeń dookoła studzienki wypełniamy żwirem o odpowiedniej granulacji.

render1

System odprowadzająco – rozsączający

zd SPR100 zd SR100

SPR 100

studzienka przelewowo-rozsączająca ø 110

SR 100

studzienka rozsączająca ø 110

Studzienka rozsączająca SR100 skutecznie likwiduje, uciążliwe kałuże, tworzące się na powierzchniach utwardzonych po ulewnym deszczu.
render2
Przy braku możliwości odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej, prostym i tanim rozwiązaniem jest zastosowanie, opracowanej przez Karmat, studzienki przelewowo – rozsączającej. Instalacja odprowadza wodę z dala od budynków (nawet do kilkudziesięciu metrów), a przelew rozprowadza ją po powierzchni terenu. Może on być zainstalowany w miejscu niewidocznym. Rozprowadzając wodę powierzchniowo, równocześnie nawadnia wybrany obszar – fragment ogrodu. System powoduje dodatkowo stałe osuszanie instalacji i uniemożliwia jej zamarzanie, rury odprowadzające mogą więc przebiegać płytko pod powierzchnią gruntu.
 

ООО "ГАМРАТ-РУС"

Промышленное Предприятие

Санитарных Систем

125040 Россия,г.Москва,

Тел: +7(495) 945-63-95

Факс: +7(495) 945-73-41

e-mail: info@gamrat-rus.ru